Hotel Security

Veiligheid voor gasten en personeel, daar draait het om in hotel security.

Zichtbaar en onzichtbaar veiligheid bieden in een zeer specifieke branche.

M.I Security levert goed opgeleide beveiligingsbeambten die het belang van gastvrijheid zien, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Flexibele, zeer ervaren, loyale en toegewijde professionals die niet alleen de veiligheid maar ook de orde en rust kunnen bewaken.
Specialist in beschermende oplossingen voor uw hotel, gasten en personeel.

M.I Security gelooft in werken op maat en gaat daarom graag een gesprek met u aan om te kijken naar wat voor u de beste oplossing is.