Uw persoonlijke veiligheid

Wij hopen dat u ons nimmer nodig heeft als u in uw privé of zakelijk leven wordt geconfronteerd met een moeilijke of bedreigende situatie die is ontstaan door uw maatschappelijke of financiële positie of doordat u recentelijk in het nieuws bent geweest, dit is niet alleen voor u zelf maar ook voor uw dierbaren en/of zakenrelaties een stressvolle situatie. Mocht u onverhoopt toch geconfronteerd worden met een bedreigende situatie, dan is persoonsbeveiliging  een uitkomst.

Uiteraard zit u niet te wachten op een persoonsbeveiliger(s) die permanent op uw lip zit(ten), dit maakt immers een enorme inbreuk op uw privacy en bewegingsvrijheid, Wij kijken dan ook eerst samen met u, zeer zorgvuldig naar uw specifieke situatie voordat wij u adviseren over de diverse beveiligingsmogelijkheden.

Misschien geniet u niet volledig van het leven door uw zakelijke verdiensten of uw maatschappelijke positie , en kijkt u regelmatig over uw schouder heen, omdat u zich zorgen maakt over uw veiligheid en die van uw dierbaren. Ook dan kan persoonsbeveiliging de uitkomst zijn, u kunt dan bijvoorbeeld denken aan een preventieve observant.

M.I Security & Investigations heeft de expertise in huis om te zien wat u niet ziet en is gewend om  proactief, snel en adequaat te reageren.

Er zijn ook diverse aanvullende andere mogelijkheden zoals woonhuisbeveiliging, preo-observatie en tracking & tracing.

Wij geloven dat geen mens gelijk is. Daarom bieden wij altijd maatwerk voor uw specifieke situatie.